SỐ 2, ĐƯỜNG 3/2, PHƯỜNG 8, TP VŨNG TÀU
By

John Doe